2005.04.21 – Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany