1998.06.27 – Bayfront Park Amphitheater, Miami, USA