2006.06.02 – Festi’neuch Festival, Neuchatel, Switzerland