1997.07.20 – Lollapalooza Festival, Columbus, USA

1997.07.22 – Lollapalooza Festival, Cincinnati, USA

1997.07.23 – Lollapalooza Festival, Noblesville, USA

1997.07.29 – Lollapalooza Festival, Bonner Springs, USA

1997.07.30 – Lollapalooza Festival, Maryland Heights, USA

1997.08.02 – Lollapalooza Festival, Dallas, USA

1997.08.03 – Lollapalooza Festival, Corpus Christi, USA

1997.08.06 – Lollapalooza Festival, Phoenix, USA

1997.08.08 – Lollapalooza Festival, San Bernardino, USA

1997.08.10 – Lollapalooza Festival, Greenwood Village, USA