2006.06.02 – Festi’neuch Festival, Neuchatel, Switzerland

1995.08.11 – Casino De La Rotonde, Neuchatel, Switzerland