2009.11.19 – Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany