2010.09.16 – Athinon Arena, Athens, Greece (postponed)