2023.11.30 – Mitsubishi Electric Halle, Dusseldorf, Germany

2018.12.05 – Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Germany

2010.05.29 – Philipshalle, Dusseldorf, Germany

2009.11.22 – Philipshalle, Düsseldorf, Germany

1994.10.11 – Tor 3, Düsseldorf, Germany