1993.01.14 – Rave New World, Metropolis, Fresno, USA