1997.11.20 – Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany

1997.11.23 – Sporthalle, Cologne, Germany

2015.11.07 – Hamburg Sporthalle, Hamburg, Germany